Skip to main content

Fundacja Virtus Nobilitat stawia na odważne działania w obszarze polskiej kultury. Wydaje, promuje i dystrybuuje dzieła o wysokiej jakości artystycznej i literackiej, wykraczające poza dominujący obecnie kanon popkulturowy.

Drugą ścieżką naszej działalności są działania budujące odpowiedzialność i podnoszące sprawność w obliczu możliwego zagrożenia, polegające na organizowaniu (na terenie Dolnego Śląska) szkoleń, treningów i zawodów strzeleckich, wspartych znajomością obowiązujących przepisów prawa.

Działalność Fundacji finansowana jest z datków naszych darczyńców oraz ze sprzedaży w naszym sklepie. Mamy nadzieję, że każdy z Państwa znajdzie tam interesującą pozycję. Każde wsparcie w formie darowizny jak i zysk ze sprzedaży w całości przeznaczamy na nasze cele statutowe oraz realizację projektów Fundacji.


Jeżeli zdecydują się Państwo wesprzeć naszą Fundację datkiem, prosimy o przelew na konto:
85 1140 2004 0000 3202 8214 3508